Start Informacje Nieudostępnione

Informacje nieudostępnione

"informacje nieudostępnione" - zawiera, zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy, informacje dotyczące sposobu dostępu do informacji publicznych będących w posiadaniu Podmiotu i nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej (zgodnie z art. 10 ust. 1 informacja, która nie została udostępniona w BIP, jest udostępniana na wniosek.)

 

Informacje nie zawarte w Biuletynie Informacji Publicznej, a będące w posiadaniu WFOŚiGW w Kielcach udostępnia się na wniosek złożony przez zainteresowaną osobę w sekretariacie w godzinach pracy Funduszu  t.j. od poniedziałku do piątku każdego tygodnia w godz. od 730 do 1530, lub poprzez elektroniczna skrzynkę podawczą e-puap.