Start Zamówienia Publiczne zamówienia publiczne 2012 r. Zmiana SIWZ - samochód osobowy

Zmiana SIWZ - samochód osobowy

 

Zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę samochodu osobowego na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, wraz dokumentami uwzględniającymi zmianę.

 - Zmiana treści SIWZ pdf_male.png

- SPECYFIKACJA uwzględniająca zmianę pdf_male.png

 - załączniki zip.jpg


Do publikacji przygotował(a): E.Czyżewska-Topolska