Start Zamówienia Publiczne zamówienia publiczne 2012 r. Informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze oferty

 Informacja z postępowania znak: ZOP-2411-1/12 na dostawę samochodu osobowego na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach o wyborze najkorzystniejszej oferty, o odrzuceniu ofert i o wykluczeniu z postępowania

czytaj...


Do publikacji przygotował(a): E.Czyżewska-Topolska