Start Zamówienia Publiczne zamówienia publiczne 2012 r. Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego w zakresie postępowania znak: ZOP-2411-2/12 pod nazwą „Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na budowę siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach - Etap I"

Do publikacji przygotował(a): E.Czyżewska-Topolska