Start Zamówienia Publiczne zamówienia publiczne 2012 r. informacja z postępowania znak: ZOP-2411-1/12

informacja z postępowania znak: ZOP-2411-1/12

Informacja z postępowania znak: ZOP-2411-1/12 pn. Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na budowę siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – Etap I” o wyborze najkorzystniejszej oferty, o odrzuceniu ofert i o wykluczeniu z postępowania.

Do publikacji przygotował(a): E. Czyżewska-Topolska