Start Zamówienia Publiczne zamówienia publiczne 2013 r. Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego

Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego

 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 
 
 
Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego dla zadania "Budowa siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach - Etap I"
Numer ogłoszenia: 9624-2013 
 
 
 

Do publikacji przygotował(a): E.Czyżewska-Topolska