Start Zamówienia Publiczne zamówienia publiczne 2013 r. Pytania Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego dot. zamówienia ZOP-2411-3/13

Pytania Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego dot. zamówienia ZOP-2411-3/13

Pytania Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego dot. zamówienia ZOP-2411-3/13 prowadzonego pn. „Budowa siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach”, wraz z przedmiarami w wersji edytowalnej.
 

Do publikacji przygotował(a): E.Czyżewska-Topolska