Start Zamówienia Publiczne zamówienia publiczne 2013 r. Pytania Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego dot. zamówienia ZOP-2411-3/13 odp. na pyt. 6-45

Pytania Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego dot. zamówienia ZOP-2411-3/13 odp. na pyt. 6-45

Pytania Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego dot. zamówienia ZOP-2411-3/13 prowadzonego pn. „Budowa siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach” - Pytania od 6 do 45.
 
 

Do publikacji przygotował(a): E.Czyżewska -Topolska