Start Zamówienia Publiczne zamówienia publiczne 2014 r. Ogłoszenie o przetargu: „Dostawa do siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach sprzętu komputerowego...Numer ogłoszenia - 200578 - 2014 (ZOP-2411-4/14)

Ogłoszenie o przetargu: „Dostawa do siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach sprzętu komputerowego...Numer ogłoszenia - 200578 - 2014 (ZOP-2411-4/14)

Ogłoszenie o przetargu: „Dostawa do siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach sprzętu komputerowego, oprogramowania, urządzeń sieciowych  oraz instalację, konfigurację systemów i migrację danych ze starego środowiska serwerowego na nowe”.
Numer ogłoszenia - 200578 - 2014
 
 
Załączniki do specyfikacji
 
 

Do publikacji przygotował(a): M.Chaba