Start Zamówienia Publiczne zamówienia publiczne 2014 r. Pytania Wykonawcy, odpowiedzi i sprostowania Zamawiającego dot. zamówienia ZOP-2411-4/14

Pytania Wykonawcy, odpowiedzi i sprostowania Zamawiającego dot. zamówienia ZOP-2411-4/14

Pytania Wykonawcy, odpowiedzi i sprostowania Zamawiającego dot. zamówienia ZOP-2411-4/14 prowadzonego pn. „Dostawa do siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach sprzętu komputerowego,oprogramowania,urządzeń sieciowych  oraz instalacja,konfiguracja systemów i migracja danych ze starego środowiska serwerowego na nowe".

Do publikacji przygotował(a): M.Chaba