Start Zamówienia Publiczne zamówienia publiczne 2014 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ZOP-2411-2/14

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ZOP-2411-2/14

 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Numer ogłoszenia 210082-2014 dla zadania p.n. „Dostawa do siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach sprzętu komputerowego, oprogramowania, urządzeń sieciowych i drukujących oraz instalację, konfigurację systemów i migrację danych ze starego środowiska serwerowego na nowe” - ZOP-2411-2/14 
 

Do publikacji przygotował(a): M.Chaba