Start Zamówienia Publiczne zamówienia publiczne 2014 r. Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego w zakresie postępowania znak: ZOP-2411-3/14 (4)

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego w zakresie postępowania znak: ZOP-2411-3/14 (4)

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego w zakresie postępowania znak: ZOP-2411-3/14 pod nazwą „Wyposażenie nowej siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach"
 
 

Do publikacji przygotował(a): E.Czyżewska-Topolska