Start Zamówienia Publiczne zamówienia publiczne 2014 r. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Postępowanie znak: ZOP-2411-5/14

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Postępowanie znak: ZOP-2411-5/14

 
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pod nazwą: „Wyposażenie nowej siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach” - Postępowanie znak: ZOP-2411-5/14
 
Ogłoszenie o zamówieniu - Numer ogłoszenia 279428 - 2014
 
 
 

Do publikacji przygotował(a): E.Topolska