Start Funkcjonowanie Podmiotu Funkcjonowanie Podmiotu 2016r. Konkurs. Z NATURĄ w sercu - Świętokrzyskie Źródła Wrażliwości”

Konkurs. Z NATURĄ w sercu - Świętokrzyskie Źródła Wrażliwości”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ogłasza konkurs o dofinansowanie  projektu edukacyjnego pn. „Z NATURĄ w sercu - Świętokrzyskie Źródła Wrażliwości”.

Przedmiotem konkursu jest przeprowadzenie projektu edukacyjnego na terenie województwa świętokrzyskiego dla nauczycieli, liderów/animatorów edukacji ekologicznej prowadzących edukację ekologiczną w różnych jednostkach na terenie województwa świętokrzyskiego, m.in. takich, jak gminy/powiaty
 
Konkurs skierowany jest do:  
•    gmin, powiatów, Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z uwzględnieniem podległych mu wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych,
•    podmiotów posiadających osobowość prawną, które prowadzą statutową działalność w zakresie edukacji ekologicznej lub ochrony środowiska, posiadające siedzibę na terenie województwa świętokrzyskiego.

Termin składania materiałów konkursowych upływa 8 lipca 2016 r.
 
Zapraszamy.
 
Pliki do pobrania:
 
 
Do publikacji przygotował(a): A. Słupik