Start Funkcjonowanie Podmiotu Funkcjonowanie Podmiotu 2016r. Zmiana "Zasad..." z dn. 30.05.2016 r.

Zmiana "Zasad..." z dn. 30.05.2016 r.

Uchwała nr 15/16 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zmiany " Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach".
 

Do publikacji przygotował(a): J.Kobryń