Start Funkcjonowanie Podmiotu Funkcjonowanie Podmiotu 2017r. Zmiana zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji..... na 2017 r.

Zmiana zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji..... na 2017 r.

Uchwała nr 36/17 Rady Nadzorczej z dnia 11 września 2017 r. w sprawie zmiany zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach  na 2017 r.

Do publikacji przygotował(a): J.Kobryń