Start Zamówienia Publiczne zamówienia publiczne 2017 r. Zawiadomienie o unieważnieniu zamówienia - DARUW 240 77/17

Zawiadomienie o unieważnieniu zamówienia - DARUW 240 77/17

WFOŚiGW w Kielcach informuje o unieważnieniu postępowania DARUW 240 77/17, powołując się na pkt 9 zaproszenia na składanie ofert, jednocześnie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach uprzejmie prosi Wykonawców, którzy złożyli oferty  o odebranie złożonych ofert w siedzibie Funduszu w ciągu 3 dni roboczych od dnia ogłoszenia pisma.
 

Do publikacji przygotował(a): P.Nowak