Start Zamówienia Publiczne zamówienia publiczne 2017 r. Badania profilaktyczne pracowników.

Badania profilaktyczne pracowników.

WFOSiGW w Kielcach zaprasza do złożenia oferty cenowej na badania pracowników w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, z podaniem zakresu oraz ceny, a także miejsca i czasu wykonywania badań laboratoryjnych i lekarskich.
 


Do publikacji przygotował(a): K.Chaba