Start Funkcjonowanie Podmiotu Funkcjonowanie Podmiotu 2018 r. Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na 2018 r.

Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na 2018 r.

Uchwała nr 5/18 Rady Nadzorczej z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach 
 
 
 
 
 
Uchwała nr 16/18 Rady Nadzorczej z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmiany zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach .
 
 
Uchwała nr 38/18 Rady Nadzorczej z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach .
 
- oryginał dokumentu.

Do publikacji przygotował(a): J.Kobryń