Start Zamówienia Publiczne zamówienia publiczne 2019 r. DAI-240-11/19: System kolejkowy - pytania i odpowiedzi.

DAI-240-11/19: System kolejkowy - pytania i odpowiedzi.

Pytania Wykonawców  i odpowiedzi Zamawiającego do postępowania DAI-240-11/19 na system kolejkowy.
 


Do publikacji przygotował(a):P.Nowak