Start Zamówienia Publiczne zamówienia publiczne 2019 r. DAI-0104-7/19: Usługi pocztowe - pytania i odpowiedzi.

DAI-0104-7/19: Usługi pocztowe - pytania i odpowiedzi.

Pytania Wykonawców  i odpowiedzi Zamawiającego do postępowania DAI-0104-7/19 na usługi pocztowe.
 


Do publikacji przygotował(a):P.Nowak