Start Zamówienia Publiczne zamówienia publiczne 2019 r. DAI-0104-7/19: Usługi pocztowe - wynik postępowania

DAI-0104-7/19: Usługi pocztowe - wynik postępowania

WFOŚiGW w Kielcach informuje, że najkorzystniejszą ofertę na świadczenie usług pocztowych przedstawiła  Poczta Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
 


Do publikacji przygotował(a):K.Chaba