Start Zamówienia Publiczne zamówienia publiczne 2019 r. DAI-240-64/19. Wyniki postępowania.

DAI-240-64/19. Wyniki postępowania.

WFOSiGW w Kielcach informuje że najkorzystniejszą ofertę na dostawę sprzętu komputerowego wraz z peryferiami oraz oprogramowaniem złożyła firma Virtual Technologies sp. z o.o.
 
 

Do publikacji przygotował(a):P.Nowak