Start Zamówienia Publiczne zamówienia publiczne 2019 r. DAI-240-74/19. Materiały promocyjne.

DAI-240-74/19. Materiały promocyjne.

WFOSiGW w Kielcach w ramach postępowania DAI-240-74/19 zaprasza do składania ofert na dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.
 

Do publikacji przygotował(a):K.Chaba