Start Zamówienia Publiczne zamówienia publiczne 2019 r. DAI-0104-17/19. Konserwacja klimatyzacji oraz wentylacji.

DAI-0104-17/19. Konserwacja klimatyzacji oraz wentylacji.

WFOSiGW w Kielcach w ramach postępowania DAI-0104-17/19 zaprasza do składania ofert na konserwację/czyszczenie i przegląd klimatyzacji i wentylacji w budynku Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej w Kielcach.
 

Do publikacji przygotował(a):K.Chaba