Start Zamówienia Publiczne zamówienia publiczne 2019 r. DAI-240-97/19: Dostawa i montaż mebli biurowych.

DAI-240-97/19: Dostawa i montaż mebli biurowych.

WFOSiGW w Kielcach w ramach postępowania DAI-240-97/19 zaprasza do składania ofert na wykonanie, dostarczenie,  ustawienie i zamontowanie fabrycznie nowych mebli biurowych przeznaczonych na wyposażenie stanowisk pracy WFOŚiGW w Kielcach al. ks. J. Popiełuszki 41.
 

Do publikacji przygotował(a):K.Chaba