Start Wolne Stanowiska Pracy w WFOŚiGW Nabór na stanowisko: Referent w dziale Edukacji Ekologicznej

Nabór na stanowisko: Referent w dziale Edukacji Ekologicznej

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH
al. ks. J. Popiełuszki 41 25 - 155 Kielce
 

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

 
Referent
w Dziale Edukacji Ekologicznej
 

Do publikacji przygotował(a): J.Kobryń