Start Funkcjonowanie Podmiotu Funkcjonowanie Podmiotu 2020 r. Zmiana "Rocznego planu finansowego... na 2020 rok"

Zmiana "Rocznego planu finansowego... na 2020 rok"

Uchwała nr 104/20 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach w sprawie zmiany "Rocznego planu finansowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na 2020 rok"

- oryginał dokumentu


Do publikacji przygotował(a): J.Kobryń