Start Zamówienia Publiczne Zamówienia Publiczne 2021 r. Przetarg - DAI.261.1.21 - Zakup i dostawa do siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach sprzętu komputerowego z wymaganym oprogramowaniem wraz z elementami wdrożenia i szkolenia

Przetarg - DAI.261.1.21 - Zakup i dostawa do siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach sprzętu komputerowego z wymaganym oprogramowaniem wraz z elementami wdrożenia i szkolenia

DAI.261.1.21 - Zakup i dostawa do siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach sprzętu komputerowego z wymaganym oprogramowaniem wraz z elementami wdrożenia i szkolenia

 

Link do przedmiotowego postępowania DAI.261.1.21

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/c8a2aec9-63d3-4d8c-8a61-461693e70ba7


Do publikacji przygotował(a):K.Chaba