Start Zamówienia Publiczne Zamówienia Publiczne 2021 r. Przetarg - DAI.261.2.21 - Zakup i dostawa do siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach sprzętu komputerowego z wymaganym oprogramowaniem wraz z elementami wdrożenia i szkolenia

Przetarg - DAI.261.2.21 - Zakup i dostawa do siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach sprzętu komputerowego z wymaganym oprogramowaniem wraz z elementami wdrożenia i szkolenia

WFOŚiGW w Kielcach zaprasza do składania ofert w poniższym postępowaniu zgodnie z zasadami PZP.

 

DAI.261.2.21 - Zakup i dostawa do siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach sprzętu komputerowego z wymaganym oprogramowaniem wraz z elementami wdrożenia i szkolenia

Link do przedmiotowego postępowania DAI.261.2.21


https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/d3a7ea67-278d-4b2a-bfc6-6219c3d7a66d


Do publikacji przygotował(a):K.Chaba