Start Aktualności

Nowe informacje na stonie BIP WFOŚiGW w Kielcach

Nabór na stanowsko referenta w dziale DOP

 

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH
al. ks. J. Popiełuszki 41 25 - 155 Kielce

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

REFERENT W DZIALE OCHRONY POWIETRZA

- informacja o naborze pdf button


Do publikacji przygotował(a): J.Kobryń

PostAuthorIconWpisany przez "Administrator" M.Chaba

Wpisany: (wtorek, 13 października 2020 16:11)

Poprawiony: (wtorek, 13 października 2020 16:31)
 

DAI-240-180/20. Kalendarze na rok 2021

WFOŚiGW w Kielcach w ramach postępowania DAI-240-180/20, zaprasza do składania ofert na dostawę do siedziby WFOŚiGW w Kielcach kalendarzy na rok 2021 wyspecyfikowanych w opisie przedmiotu zamówienia.
 

Do publikacji przygotował(a):K.Chaba

PostAuthorIconWpisany przez "Administrator" P.Nowak

Wpisany: (środa, 07 października 2020 08:27)

Poprawiony: (środa, 07 października 2020 08:33)
 

Strategia 2021-2024

PostAuthorIconWpisany przez "Administrator" P.Nowak

Wpisany: (poniedziałek, 05 października 2020 08:38)
 

Zmiana "Rocznego planu finansowego... na 2020 rok"

Uchwała nr 104/20 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach w sprawie zmiany "Rocznego planu finansowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na 2020 rok"

- oryginał dokumentu


Do publikacji przygotował(a): J.Kobryń

PostAuthorIconWpisany przez "Administrator" M.Chaba

Wpisany: (poniedziałek, 14 września 2020 18:56)

Poprawiony: (poniedziałek, 14 września 2020 19:10)
 

Informacja z postępowania DAI-0104-15/20

INFORMACJA Z POSTĘPOWANIA ZNAK DAI-0104-15/20

Zakup i wdrożenie systemu KADROWO-PŁACOWEGO gotowego do współpracy z posiadanym przez Fundusz systemem FK Prolan_IAFS wraz z migracją danych z obecnie użytkowanego systemu Płacowego Prolan_IAFS  (baza Oracle)  do nowego zaoferowanego systemu

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Wojewódzki Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach informuje, że w przeprowadzonym postępowaniu najwyższą liczbę punktów zdobyła firma Prolan Sp. z o.o. zdobywając 89,065 pkt na 100 możliwych jednocześnie spełniając wymogi formalne i merytoryczne (minimalne wymagania ogólne, funkcjonalne i dodatkowe).

- oryginał pisma

 


Do publikacji przygotował(a):M.Chaba

PostAuthorIconWpisany przez "Administrator" M.Chaba

Wpisany: (wtorek, 01 września 2020 15:26)

Poprawiony: (środa, 02 września 2020 11:23)
 

DAI-0104-16/20. Wyniki postępowania

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach  informuje, że najkorzystniejszą ofertę w podziale na części przedstawiła firma:
  • część IINTEGRAL Katarzyna Fitas-Antczak
  • część IIINTEGRAL Katarzyna Fitas-Antczak
  • część III - Point Sp. z o.o.


Do publikacji przygotował(a):P.Nowak

PostAuthorIconWpisany przez "Administrator" P.Nowak

Wpisany: (piątek, 21 sierpnia 2020 13:31)

Poprawiony: (wtorek, 01 września 2020 17:26)
 

DAI-0104-15/20. Pytania i odpowiedzi nr 3.

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego w ramach postępowania DAI-0104-15/20.


Do publikacji przygotował(a):P.Nowak

PostAuthorIconWpisany przez "Administrator" P.Nowak

Wpisany: (czwartek, 20 sierpnia 2020 12:12)
 

DAI-0104-15/20. Pytania i odpowiedzi.

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego w ramach postępowania DAI-0104-15/20.


Do publikacji przygotował(a):P.Nowak

PostAuthorIconWpisany przez "Administrator" P.Nowak

Wpisany: (środa, 19 sierpnia 2020 06:36)
 

DAI-0104-16/20. Pytania i odpowiedzi.

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego w ramach postępowania DAI-0104-16/20.


Do publikacji przygotował(a):P.Nowak

PostAuthorIconWpisany przez "Administrator" P.Nowak

Wpisany: (poniedziałek, 10 sierpnia 2020 14:09)

Poprawiony: (poniedziałek, 10 sierpnia 2020 14:18)
 

DAI-0104-16/20. Sprzęt komputerowy, NAS, UTM.

WFOŚiGW w Kielcach w ramach postępowania DAI-0104-16/20, zaprasza do składania ofert na dostawę do siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach:
  • Część I -Urządzenia komputerowe wraz z peryferiami i oprogramowaniem;
  • Część II - NAS - urządzenie do kopii zapasowych;
  • Część III - UTM - urządzenie zabezpieczające sieć.
- oferta -część III,
- umowa część III,
 
 
10.08.2020
 
Sprostowanie do zapytania ofertowego znak DAI 0104-16/20

Do publikacji przygotował(a):P.Nowak

PostAuthorIconWpisany przez "Administrator" P.Nowak

Wpisany: (środa, 05 sierpnia 2020 07:22)

Poprawiony: (poniedziałek, 10 sierpnia 2020 08:56)
 

DAI-0104-15/20. System kadrowo płacowy.

WFOŚiGW w Kielcach w ramach postępowania DAI-0104-15/20, zaprasza do składania ofert na zakup i wdrożenie systemu KADROWO-PŁACOWEGO gotowego do współpracy z posiadanym przez Fundusz systemem FK Prolan_IAFS wraz  z migracją danych.
 
 
 
11.08.2020
 
Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego
 
12.08.2020
 
Sprostowanie do zapytania ofertowego znak DAI 0104-15/20

Do publikacji przygotował(a):M.Chaba

PostAuthorIconWpisany przez "Administrator" P.Nowak

Wpisany: (poniedziałek, 03 sierpnia 2020 10:23)

Poprawiony: (środa, 12 sierpnia 2020 07:54)