Start Aktualności

Nowe informacje na stonie BIP WFOŚiGW w Kielcach

Uchwała w sprawie zmiany Planu działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na 2021 rok.

Uchwała w sprawie zmiany  Planu działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na 2021 rok.
 
 

Do publikacji przygotował(a): J.Kobryń

PostAuthorIconWpisany przez "Administrator" P.Nowak

Wpisany: (piątek, 02 kwietnia 2021 09:02)
 

Sprawozdanie Zarządu z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w 2020 roku


Do publikacji przygotował(a): J.Kobryń

PostAuthorIconWpisany przez "Administrator" P.Nowak

Wpisany: (piątek, 02 kwietnia 2021 08:55)
 

Sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach za rok 2020 r.

Uchwała nr 15/21 Rady Nadzorczej z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach za 2020 rok oraz podziału zysku netto za 2020 rok.
 

Do publikacji przygotował(a): D. Stanecka

PostAuthorIconWpisany przez "Administrator" P.Nowak

Wpisany: (piątek, 02 kwietnia 2021 08:45)

Poprawiony: (piątek, 02 kwietnia 2021 08:50)
 

Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.  

PostAuthorIconWpisany przez "Administrator" P.Nowak

Wpisany: (wtorek, 09 marca 2021 15:07)

Poprawiony: (wtorek, 09 marca 2021 15:34)
 

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2021 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2021 r.

- plan postępowań

 


Do publikacji przygotował(a): K.Chaba

PostAuthorIconWpisany przez "Administrator" M.Chaba

Wpisany: (czwartek, 25 lutego 2021 22:24)

Poprawiony: (czwartek, 25 lutego 2021 22:32)
 

DAI.261.8.21 - Artykuły biurowe

WFOŚiGW w Kielcach w ramach postępowania DAI.261.8.21, zaprasza do składania ofert na dostawę do siedziby WFOŚiGW w Kielcach artykułów biurowych wyspecyfikowanych w opisie przedmiotu zamówienia.Do publikacji przygotował(a):K.Chaba

PostAuthorIconWpisany przez "Administrator" M.Chaba

Wpisany: (czwartek, 25 lutego 2021 12:48)

Poprawiony: (czwartek, 25 lutego 2021 22:16)
 

DAI 0104-21/20: Wyniki postępowania.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach  informuje, że najkorzystniejszą ofertę  przedstawiła firma PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 

Do publikacji przygotował(a):K.Chaba

PostAuthorIconWpisany przez "Administrator" P.Nowak

Wpisany: (środa, 30 grudnia 2020 12:31)
 

Wyniki naboru na stanowisko Konserwator

Informacja o wyniku naboru
na  stanowisko
 
Konserwator

-  oryginał ogłoszenia pdf button


Do publikacji przygotował(a): K.Chaba

PostAuthorIconWpisany przez "Administrator" P.Nowak

Wpisany: (środa, 30 grudnia 2020 12:30)
 

Wyniki naboru na stanowisko Referent w Samodzielnym stanowisku ds. PR

Informacja o wyniku naboru
na  stanowisko
 
Referent w Samodzielnym stanowisku ds. PR

-  oryginał ogłoszenia pdf button


Do publikacji przygotował(a): K.Chaba

PostAuthorIconWpisany przez "Administrator" P.Nowak

Wpisany: (środa, 30 grudnia 2020 12:27)
 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne naboru na stanowisko: Konserwator

Lista kandydatów
spełniających wymagania formalne
naboru na  stanowisko
 
Konserwator

-  oryginał ogłoszenia pdf button


Do publikacji przygotował(a): K.Chaba

PostAuthorIconWpisany przez "Administrator" P.Nowak

Wpisany: (środa, 23 grudnia 2020 11:30)
 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne naboru na stanowisko: Referent w Samodzielnym Stanowisku ds.PR

Lista kandydatów
spełniających wymagania formalne
naboru na  stanowisko
 
Referent w Samodzielnym Stanowisku ds.PR

-  oryginał ogłoszenia pdf button


Do publikacji przygotował(a): K.Chaba

PostAuthorIconWpisany przez "Administrator" P.Nowak

Wpisany: (środa, 23 grudnia 2020 11:24)