Start Aktualności

Nowe informacje na stonie BIP WFOŚiGW w Kielcach

ZMIANA NR 1 SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - w zakresie postępowania znak: ZOP-2411-5/14

 
 

Do publikacji przygotował(a): E.Czyżewska-Topolska

PostAuthorIconWpisany przez "Administrator" M.Chaba

Wpisany: (wtorek, 26 sierpnia 2014 14:50)

Poprawiony: (wtorek, 26 sierpnia 2014 15:01)
 

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego w zakresie postępowania znak: ZOP-2411-5/14 (1-4)

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego w zakresie postępowania znak: ZOP-2411-5/14 pod nazwą „Wyposażenie nowej siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach"
 
 

Do publikacji przygotował(a): E.Czyżewska-Topolska

PostAuthorIconWpisany przez "Administrator" M.Chaba

Wpisany: (wtorek, 26 sierpnia 2014 14:16)

Poprawiony: (piątek, 29 sierpnia 2014 14:37)
 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Postępowanie znak: ZOP-2411-5/14

 
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pod nazwą: „Wyposażenie nowej siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach” - Postępowanie znak: ZOP-2411-5/14
 
Ogłoszenie o zamówieniu - Numer ogłoszenia 279428 - 2014
 

PostAuthorIconWpisany przez "Administrator" M.Chaba

Wpisany: (piątek, 22 sierpnia 2014 17:45)

Poprawiony: (piątek, 22 sierpnia 2014 18:04)
Więcej…

 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA znak: ZOP-2411-3/14

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA znak: ZOP-2411-3/14 pn: „Wyposażenie nowej siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach"
 

Do publikacji przygotował(a): E.Czyżewska-Topolska

PostAuthorIconWpisany przez "Administrator" M.Chaba

Wpisany: (wtorek, 22 lipca 2014 19:36)

Poprawiony: (wtorek, 22 lipca 2014 19:41)
 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ZOP-2411-4/14 - Numer ogłoszenia 241350-2014

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Numer ogłoszenia 241350-2014 dla zadania p.n. „Dostawa do siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach sprzętu komputerowego, oprogramowania, urządzeń sieciowych oraz instalację, konfigurację systemów i migrację danych ze starego środowiska serwerowego na nowe” - ZOP-2411-4/14 
 

Do publikacji przygotował(a): M.Chaba

PostAuthorIconWpisany przez "Administrator" M.Chaba

Wpisany: (piątek, 18 lipca 2014 12:52)

Poprawiony: (piątek, 18 lipca 2014 12:57)
 

NFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA znak: ZOP-2411-4/14

 
INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA znak: ZOP-2411-4/14 pn: „Dostawa do siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach sprzętu komputerowego, oprogramowania, urządzeń sieciowych oraz instalacja, konfiguracja systemów i migracja danych ze starego środowiska serwerowego na nowe":
 

PostAuthorIconWpisany przez "Administrator" M.Chaba

Wpisany: (poniedziałek, 07 lipca 2014 14:14)

Poprawiony: (poniedziałek, 07 lipca 2014 14:29)
Więcej…

 

Wyposażenie nowej siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach - znak: ZOP-2411-3/14

 
Przetarg nieograniczony pod nazwą: „Wyposażenie nowej siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach” - Postępowanie znak: ZOP-2411-3/14
Ogłoszenie o zamówieniu - Numer ogłoszenia 225434 - 2014
 

PostAuthorIconWpisany przez "Administrator" M.Chaba

Wpisany: (piątek, 04 lipca 2014 16:24)

Poprawiony: (piątek, 04 lipca 2014 17:20)
Więcej…

 

Ogłoszenie o przetargu: „Dostawa do siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach sprzętu komputerowego...Numer ogłoszenia - 200578 - 2014 (ZOP-2411-4/14)

Ogłoszenie o przetargu: „Dostawa do siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach sprzętu komputerowego, oprogramowania, urządzeń sieciowych  oraz instalację, konfigurację systemów i migrację danych ze starego środowiska serwerowego na nowe”.
Numer ogłoszenia - 200578 - 2014
 
 
Załączniki do specyfikacji
 
 

Do publikacji przygotował(a): M.Chaba

PostAuthorIconWpisany przez "Administrator" M.Chaba

Wpisany: (piątek, 13 czerwca 2014 09:39)
 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA znak: ZOP-2411-2/14

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA znak: ZOP-2411-2/14 pn, „Dostawa do siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach sprzętu komputerowego, oprogramowania, urządzeń sieciowych i drukujących oraz instalacja, konfiguracja systemów i migracja danych ze starego środowiska serwerowego na nowe":
 
 

Do publikacji przygotował(a): M.Chaba

PostAuthorIconWpisany przez "Administrator" M.Chaba

Wpisany: (środa, 11 czerwca 2014 13:06)

Poprawiony: (środa, 11 czerwca 2014 13:29)
 

Linie kredytowe

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach zaprasza do składania ofert na obsługę linii kredytowych LK-1 - Ochrona wód i ziemi przed zanieczyszczeniem ściekami oraz LK-2 - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Ogłoszenie pdf button

pliki do ogłoszenia zip


Do publikacji przygotował(a): E.Czyżewska -Topolska

PostAuthorIconWpisany przez "Administrator" M.Chaba

Wpisany: (poniedziałek, 29 lipca 2013 13:20)

Poprawiony: (czwartek, 01 sierpnia 2013 08:29)
 

Informacja z postępowania znak: ZOP-2411-3/13 (Budowa siedziby Etap I)

 

Informacja z postępowania znak: ZOP-2411-3/13 prowadzonego pn.: „Budowa siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – Etap I” o wyborze najkorzystniejszej oferty, o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone i o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.


Do publikacji przygotował(a): E.Czyżewska -Topolska

PostAuthorIconWpisany przez "Administrator" M.Chaba

Wpisany: (piątek, 10 maja 2013 14:00)

Poprawiony: (piątek, 10 maja 2013 14:11)