Start Aktualności

Nowe informacje na stonie BIP WFOŚiGW w Kielcach

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego w zakresie postępowania znak: ZOP-2411-2/12 pod nazwą „Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na budowę siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach - Etap I"

Do publikacji przygotował(a): E.Czyżewska-Topolska

PostAuthorIconWpisany przez "Administrator" M.Chaba

Wpisany: (środa, 27 czerwca 2012 10:12)

Poprawiony: (środa, 27 czerwca 2012 10:32)
 

Opracowanie dokumentacji na budowę siedziby

 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 
Ogłoszenie dotyczące przetargu na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na budowę siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
- Etap I Numer ogłoszenia: 214426 - 2012;
 
 - TEKST OGŁOSZENIA     
 
 
 - PROJEKT UMOWY          
 

Do publikacji przygotował(a): e.Czyżewska-Topolska

PostAuthorIconWpisany przez "Administrator" M.Chaba

Wpisany: (czwartek, 21 czerwca 2012 15:33)

Poprawiony: (czwartek, 21 czerwca 2012 15:50)
 

Informacja o wyborze oferty

 Informacja z postępowania znak: ZOP-2411-1/12 na dostawę samochodu osobowego na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach o wyborze najkorzystniejszej oferty, o odrzuceniu ofert i o wykluczeniu z postępowania

czytaj...


Do publikacji przygotował(a): E.Czyżewska-Topolska

PostAuthorIconWpisany przez "Administrator" M.Chaba

Wpisany: (poniedziałek, 11 czerwca 2012 15:02)

Poprawiony: (poniedziałek, 18 czerwca 2012 12:05)
 

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego II

 

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego w zakresie postępowania na dostawę samochodu osobowego na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.


Do publikacji przygotował(a): E.Topolska

PostAuthorIconWpisany przez "Administrator" M.Chaba

Wpisany: (poniedziałek, 04 czerwca 2012 15:06)

Poprawiony: (poniedziałek, 18 czerwca 2012 11:59)
 

Pytania wykonawców

 

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego w zakresie postępowania na dostawę samochodu osobowego na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

czytaj...  


Do publikacji przygotował(a): E.Topolska

PostAuthorIconWpisany przez "Administrator" M.Chaba

Wpisany: (środa, 30 maja 2012 13:01)

Poprawiony: (poniedziałek, 18 czerwca 2012 12:09)
 

Zmiana SIWZ - samochód osobowy

 

Zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę samochodu osobowego na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, wraz dokumentami uwzględniającymi zmianę.

 - Zmiana treści SIWZ pdf_male.png

- SPECYFIKACJA uwzględniająca zmianę pdf_male.png

 - załączniki zip.jpg


Do publikacji przygotował(a): E.Czyżewska-Topolska

PostAuthorIconWpisany przez "Administrator" M.Chaba

Wpisany: (środa, 30 maja 2012 12:28)

Poprawiony: (środa, 30 maja 2012 13:06)
 

Przetarg na samochód osobowy

 

OGŁOSZENIE
 
dotyczące przetargu na dostawę samochodu osobowego na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
 

Do publikacji przygotował(a): E.Czyżewska-Topolska

PostAuthorIconWpisany przez "Administrator" M.Chaba

Wpisany: (poniedziałek, 28 maja 2012 23:57)

Poprawiony: (wtorek, 29 maja 2012 09:04)
 

Zasady zwrotu odsetek

 

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2011r. zmieniającego rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz. U. Nr 298, poz. 1768) zmianie uległy zasady zwrotu odsetek

PostAuthorIconWpisany przez "Administrator" M.Chaba

Wpisany: (czwartek, 24 maja 2012 09:50)
Więcej…

 

LISTA KANDYDATÓW

 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne naboru na stanowisko Specjalisty w Zespole Organizacyjno-Prawnym.
 

Do publikacji przygotował(a): E.Topolska

PostAuthorIconWpisany przez "Administrator" M.Chaba

Wpisany: (czwartek, 17 maja 2012 12:17)

Poprawiony: (piątek, 28 września 2012 13:28)
 

Nabór na stanowisko...

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Kielcach

ul. Św. Leonarda 7, 25-311 Kielce

 
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

Specjalisty w Zespole Organizacyjno-Prawnym pdf_male.png


Do publikacji przygotował(a): E.Czyżewska - Topolska

PostAuthorIconWpisany przez "Administrator" M.Chaba

Wpisany: (poniedziałek, 30 kwietnia 2012 14:08)

Poprawiony: (piątek, 28 września 2012 13:28)
 

Informacja o wynikach

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO

           Specjalisty w Zespole Finansowo-Księgowym  pdf_button.png

W WOJEWÓDZKIM FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH


Do publikacji przygotował(a): E.Topolska 

PostAuthorIconWpisany przez "Administrator" M.Chaba

Wpisany: (czwartek, 19 stycznia 2012 13:10)

Poprawiony: (piątek, 03 lutego 2012 18:45)