Start Funkcjonowanie Podmiotu Funkcjonowanie Podmiotu 2021 r.

Funkcjonowanie Podmiotu 2021 r.

 
Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Odsłony
1 Uchwała nr 111/21 w sprawie zmiany Rocznego planu finansowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na 2021 rok. 4
2 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr 61/15 z dnia 26 października 2015 r. w sprawie określenia warunków dofinansowania i rozliczania zadań realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe w ramach środków przekazywanych za pośrednictwem rezerwy celowej 18
3 Uchwała nr 79/21 w sprawie zmiany Rocznego planu finansowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na 2021 rok. 82
4 Uchwała nr 78/21 w sprawie zmiany Planu działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na 2021 rok. 80
5 Uchwała nr 222/21 z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany katalogu kwalifikacji kosztów dla zadań dofinansowanych ze środków WFOŚiGW w Kielcach. 95
6 Uchwała nr 223/21. w sprawie zmiany uchwały nr 61/15 z dnia 26 października 2015 r. w sprawie określenia warunków dofinansowania i rozliczania zadań realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe w ramach środków przekazywanych za pośrednictwem rezerwy 90
7 Lista przedsięwzięć priorytetowych do dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w 2022 roku. 89
8 Uchwała 47/21 w sprawie zmiany Planu działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na 2021 rok. 111
9 Uchwała 48/21 w sprawie zmiany listy przedsięwzięć priorytetowych do dofinansowania w 2021 r. 99
10 Uchwała w sprawie zmiany Rocznego planu finansowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na 2021 rok. 148
11 Uchwała w sprawie zmiany Planu działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na 2021 rok. 168
12 Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. 237
13 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2021 r. 166
14 Roczny plan finansowy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na 2021 rok. 238
15 Plan działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na 2021 rok. 245
16 Lista przedsięwzięć priorytetowych do dofinansowania w 2021 r. 2093