Start Funkcjonowanie Podmiotu Funkcjonowanie Podmiotu 2021 r.

Funkcjonowanie Podmiotu 2021 r.

 
Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Odsłony
1 Uchwała nr 147/21 z dnia 30.11.2021 r. w sprawie zmiany planu działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na 2021 rok. 57
2 Uchwała nr 149/21 z dnia 30.11.2021 r. w sprawie zmiany Rocznego Planu Finansowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na 2021 rok. 71
3 Uchwała nr 111/21 w sprawie zmiany Rocznego planu finansowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na 2021 rok. 95
4 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr 61/15 z dnia 26 października 2015 r. w sprawie określenia warunków dofinansowania i rozliczania zadań realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe w ramach środków przekazywanych za pośrednictwem rezerwy celowej 97
5 Uchwała nr 79/21 w sprawie zmiany Rocznego planu finansowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na 2021 rok. 157
6 Uchwała nr 78/21 w sprawie zmiany Planu działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na 2021 rok. 152
7 Uchwała nr 222/21 z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany katalogu kwalifikacji kosztów dla zadań dofinansowanych ze środków WFOŚiGW w Kielcach. 198
8 Uchwała nr 223/21. w sprawie zmiany uchwały nr 61/15 z dnia 26 października 2015 r. w sprawie określenia warunków dofinansowania i rozliczania zadań realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe w ramach środków przekazywanych za pośrednictwem rezerwy 163
9 Lista przedsięwzięć priorytetowych do dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w 2022 roku. 164
10 Uchwała 47/21 w sprawie zmiany Planu działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na 2021 rok. 191
11 Uchwała 48/21 w sprawie zmiany listy przedsięwzięć priorytetowych do dofinansowania w 2021 r. 176
12 Uchwała w sprawie zmiany Rocznego planu finansowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na 2021 rok. 225
13 Uchwała w sprawie zmiany Planu działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na 2021 rok. 247
14 Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. 328
15 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2021 r. 249
16 Roczny plan finansowy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na 2021 rok. 317
17 Plan działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na 2021 rok. 331
18 Lista przedsięwzięć priorytetowych do dofinansowania w 2021 r. 2387