Start ePUAP - elektroniczna skrzynka podawcza

ePUAP

 

 

 

 

ePUAP czyli Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej jest platformą, na której za pomocą określonych podstawowych elementów (usług wspólnych platformy), instytucje publiczne udostępniają usługi oparte na elektronicznych kanałach komunikacji ze swoim otoczeniem (w szczególności przedsiębiorcami i obywatelami, ale również z innymi instytucjami publicznymi) poprzez pojedynczy punkt dostępowy w Internecie.

Celem ePUAP jest stworzenie jednolitego, bezpiecznego i w pełni zgodnego z obowiązującym prawem, elektronicznego kanału udostępniania usług publicznych przez administrację publiczną dla obywateli.

Dostępny na platformie katalog usług to miejsce, w którym udostępniony jest spis usług publicznych, które można załatwić drogą elektroniczną w spójny sposób. Katalog w sposób ewolucyjny będzie się rozwijał np. umożliwiając integrację oraz tworzenie nowych, złożonych usług publicznych. Formularze usług dostępne na ePUAP posiadają również możliwość wstępnej (następującej jeszcze przed wysłaniem dokumentów) weryfikacji przygotowanych przez obywatela dokumentów, co w znacznym stopniu zmniejsza liczbę błędów (pomyłek).

Podstawa prawna

Zgodnie z ustawą z dnia 12 lutego 2010 roku o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (dziennik ustaw z 16 marca 2010 nr 40 poz. 230) z dniem 17 czerwca 2010 wszystkie podmioty świadczące usługi publiczne sa ustawowo zobowiązane do umożliwienia interesantom wnoszenia ich wniosków w formie dokumentów elektronicznych poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą podmiotu realizującego zadania publiczne, założonej i wyposażonej w zestandaryzowane formularze elektroniczne na ePUPAP zgodne z Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów.

Konto na ePUAP

W celu skorzytania z naszych usług elektronicznych poprzez ePUAP jest założenie indywidualnego (darmowego) konta użytkownika na platformie ePUAP
 


Certyfikat kwalifikowany lub profil zaufany 

Wszystkie dokumenty elektroniczne wysyłane na elektroniczną skrzynkę podawczą epuap muszą zostać podpisane podpisem elektronicznym:

1. kwalifikowanym podpisem elektronicznym,(certyfikat kwalifikowany)
2. darmowym podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (profil zaufany) 

 

Skrzynka podawcza na ePUAP

Nasza Jednostka zgodnie z prawem świadczy usługi elektroniczne za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej na ePUAP
 

Adresy elektronicznej skrzynki podawczej WFOŚIGW w Kielcach: 

1. /WFOSIGW/Skrytka -  dla sprawy (usługi) "skargi, wnioski, zapytania do urzędu"

2. /WFOSIGW/SkrytkaESP - adres tej skrytki jest domyślnie wybierany w chwili próby przesłania "pisma ogólnego do podmiotu publicznego"

Należy zalogować się na konto ePUAP i przejść ścieżkę: „Katalog spraw” » „Najnowsze usługi” » „Pismo ogólne do podmiotu publicznego” » wybrać „Załatw sprawę” » nastąpi przejście do formularza pisma ogólnego » następnie „Ustaw/zmień adresata” (należy wybrać z listy nazwę adresata dokumentu - WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH) » i kliknąć „zaadresuj” » wypełnić dokument (ew. dodać załączniki) » kliknąć „Dalej” » i „Podpisz” – wybór podpisania dokumentu – profil zaufany bądź certyfikat kwalifikowany » kliknij „Wyślij” » wyświetli się „Potwierdzenie wysłania wniosku” » w odpowiedzi otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP.xml) potwierdzające przyjęcie dokumentu przez urząd.

Do świadczonych usług na EPUAP można  trafić także poprzez mechanizm wyszukiwania - menu KATALOG SPRAW (miasto: Kielce lub kod pocztowy: 25-155)

 

Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami, wyrażonym w megabajtach, możliwym do doręczenia za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

Wielkość wszystkich dokumentów wraz z załącznikami dołączonymi do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3.5 MB.

 

Rodzaje informatycznych nośników danych, na których może zostać doręczony dokument elektroniczny.

1.Dokumenty elektroniczne mogą być składane  przez elektroniczną skrzynkę podawczą lub na standartowych nośnikach informatycznych tj. płyta CD, DVD, pendrive, karta SD

Dostarczany dokument na nośniku informatycznym musi zostać podpisany ważnym podpisem kwalifikowanym.

 

Rodzaje informatycznych nośników danych, na których może zostać zapisane urzędowe poświadczenie odbioru.

Urzędowe poświadczenie odbioru zostaje zapisane na elektroniczną skrzynkę podawczą (EPUAP) a także może zostać przesłane na wskazany adres poczty elektronicznej wskazany przez doręczającego

Dostarczenie dokumentu elektronicznego może zostać potwierdzone także w postaci papierowej. 

 

Załączniki dodawane do pism w formie dokumentu elektronicznego mogą być zapisywane w następujących formatach:

.doc, .docx, .gif, .jpg, .ods, .odt, .pdf, .png, .rtf, .svg, .tif, .txt, .xls, .xlsx, .xml