Start Zamówienia Publiczne zamówienia publiczne 2012 r. Pytania wykonawców

Pytania wykonawców

 

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego w zakresie postępowania na dostawę samochodu osobowego na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

czytaj...  


Do publikacji przygotował(a): E.Topolska