Start Zamówienia Publiczne zamówienia publiczne 2012 r. Opracowanie dokumentacji na budowę siedziby

Opracowanie dokumentacji na budowę siedziby

 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 
Ogłoszenie dotyczące przetargu na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na budowę siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
- Etap I Numer ogłoszenia: 214426 - 2012;
 
 - TEKST OGŁOSZENIA     
 
 
 - PROJEKT UMOWY          
 

Do publikacji przygotował(a): e.Czyżewska-Topolska