Start Zamówienia Publiczne zamówienia publiczne 2015 r. Badania profilaktyczne

Badania profilaktyczne

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach  zaprasza do złożenia oferty cenowej na badania pracowników w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, z podaniem zakresu oraz ceny, a także miejsca i czasu wykonania badań laboratoryjnych i lekarskich.

Do publikacji przygotował(a): K.Chaba