Start Zamówienia Publiczne zamówienia publiczne 2015 r. Usługi pocztowe- pytania i odpowiedzi

Usługi pocztowe- pytania i odpowiedzi

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego w zakresie postępowania znak: ZOP 0104-20/15 pod nazwą "Świadczenie usług pocztowych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach"
 - formularz ofertowy

Do publikacji przygotował(a): K.Chaba