Start Zamówienia Publiczne zamówienia publiczne 2016 r. Materiały eksploatacyjne

Materiały eksploatacyjne

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w ramach zamówienia ZOP-240-13/16, zaprasza do składania ofert na dostawę do siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących.