Start Zamówienia Publiczne zamówienia publiczne 2016 r. Środki czystości

Środki czystości

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach zaprasza do składania ofert na dostawę do siedziby Funduszu, środków czystości wyspecyfikowanych w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 w ramach zamówienia znak: ZOP-240-23/16 prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).