Start Zamówienia Publiczne zamówienia publiczne 2016 r. Utrzymanie czystości

Utrzymanie czystości

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w ramach zamówienia ZOP-0104-8/16, zaprasza do składania ofert dotyczących wykonania usługi polegającej na utrzymaniu czystości terenu i utrzymania zieleni wokół budynku Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kielcach al. ks. J. Popiełuszki 41, 25-155 Kielce.