Start Aktualności

Nowe informacje na stonie BIP WFOŚiGW w Kielcach

Uchwała nr 127/21 w sprawie wybroru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego.

Uchwała nr 127/21 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach z dnia 28 września 2021 r. w sprawie wybroru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego.
 

Do publikacji przygotował(a):M.Zielińska

PostAuthorIconWpisany przez "Administrator" P.Nowak

Wpisany: (czwartek, 30 września 2021 14:13)
 

Nabór na stanowisko - Specjalista w sekcji Doradców Energetycznych

 

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH
al. ks. J. Popiełuszki 41 25 - 155 Kielce

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

SPECJALISTA W SEKCJI DORADCÓW ENERGETYCZNYCH

1 etat

- informacja o naborze pdf button


Do publikacji przygotował(a): J.Kobryń

PostAuthorIconWpisany przez "Administrator" P.Nowak

Wpisany: (środa, 29 września 2021 15:29)
 

Nabór na stanowisko - Referent w DAI

 

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH
al. ks. J. Popiełuszki 41 25 - 155 Kielce

OGŁASZA NABÓR

NA STANOWISKO REFERENT W DZIALE ADMINISTRACYJNO - INWESTYCYJNYM

1 etat

- informacja o naborze pdf button


PostAuthorIconWpisany przez "Administrator" P.Nowak

Wpisany: (środa, 29 września 2021 15:25)
 

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr 61/15 z dnia 26 października 2015 r. w sprawie określenia warunków dofinansowania i rozliczania zadań realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe w ramach środków przekazywanych za pośrednictwem rezerwy celowej

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr 61/15 z dnia 26 października 2015 r. w sprawie określenia warunków dofinansowania i rozliczania zadań realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe w ramach środków przekazywanych za pośrednictwem rezerwy celowej budżetu państwa

skan uchwały

 


Do publikacji przygotował(a):j.Kobryn

PostAuthorIconWpisany przez "Administrator" M.Chaba

Wpisany: (sobota, 25 września 2021 18:57)

Poprawiony: (środa, 29 września 2021 19:06)
 

Przetarg - DAI.261.2.21 - Zakup i dostawa do siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach sprzętu komputerowego z wymaganym oprogramowaniem wraz z elementami wdrożenia i szkolenia

WFOŚiGW w Kielcach zaprasza do składania ofert w poniższym postępowaniu zgodnie z zasadami PZP.

 

DAI.261.2.21 - Zakup i dostawa do siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach sprzętu komputerowego z wymaganym oprogramowaniem wraz z elementami wdrożenia i szkolenia

Link do przedmiotowego postępowania DAI.261.2.21


https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/d3a7ea67-278d-4b2a-bfc6-6219c3d7a66d


Do publikacji przygotował(a):K.Chaba

PostAuthorIconWpisany przez "Administrator" M.Chaba

Wpisany: (czwartek, 09 września 2021 00:00)

Poprawiony: (czwartek, 09 września 2021 20:42)
 

Okresowa Kontrola stanu technicznego budynku

WFOŚiGW w Kielcach zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego budynku zlokalizowanego przy al.ks.J.Popiełuszki 41, 25-155 Kielce.

- zapytanie ofertowe

- formularz ofertowy

- wzór umowy

 


Do publikacji przygotował(a):K.Chaba

 

PostAuthorIconWpisany przez "Administrator" M.Chaba

Wpisany: (poniedziałek, 06 września 2021 15:15)

Poprawiony: (poniedziałek, 06 września 2021 15:25)
 

Badanie sprawozdania finansowego.

WFOŚiGW w Kielcach zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego
 

Do publikacji przygotował(a):K.Chaba

PostAuthorIconWpisany przez "Administrator" P.Nowak

Wpisany: (środa, 18 sierpnia 2021 12:49)
 

Wystąpienie pokontrolne - wdrożenie Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze" - Najwyższa Izba Kontroli

PostAuthorIconWpisany przez "Administrator" P.Nowak

Wpisany: (czwartek, 12 sierpnia 2021 12:47)

Poprawiony: (czwartek, 12 sierpnia 2021 12:51)
 

Uchwała nr 222/21 z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany katalogu kwalifikacji kosztów dla zadań dofinansowanych ze środków WFOŚiGW w Kielcach.

Uchwała nr 222/21 z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany katalogu kwalifikacji kosztów dla zadań dofinansowanych ze środków WFOŚiGW w Kielcach.


Do publikacji przygotował(a): J.Kobryń 

PostAuthorIconWpisany przez "Administrator" P.Nowak

Wpisany: (środa, 21 lipca 2021 08:52)
 

Uchwała nr 223/21. w sprawie zmiany uchwały nr 61/15 z dnia 26 października 2015 r. w sprawie określenia warunków dofinansowania i rozliczania zadań realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe w ramach środków przekazywanych za pośrednictwem rezerwy

Uchwała nr 223/21. w sprawie zmiany uchwały nr 61/15 z dnia 26 października 2015 r. w sprawie określenia warunków dofinansowania i rozliczania zadań realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe w ramach środków przekazywanych za pośrednictwem rezerwy celowej budżetu państwa

szczegółowe warunki otrzymania pomocy finansowej:

Do publikacji przygotował(a): J.Kobryń

PostAuthorIconWpisany przez "Administrator" P.Nowak

Wpisany: (wtorek, 20 lipca 2021 14:19)

Poprawiony: (wtorek, 20 lipca 2021 15:25)
 

Przetarg - DAI.261.1.21 - Zakup i dostawa do siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach sprzętu komputerowego z wymaganym oprogramowaniem wraz z elementami wdrożenia i szkolenia

DAI.261.1.21 - Zakup i dostawa do siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach sprzętu komputerowego z wymaganym oprogramowaniem wraz z elementami wdrożenia i szkolenia

 

Link do przedmiotowego postępowania DAI.261.1.21

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/c8a2aec9-63d3-4d8c-8a61-461693e70ba7


Do publikacji przygotował(a):K.Chaba

PostAuthorIconWpisany przez "Administrator" M.Chaba

Wpisany: (piątek, 09 lipca 2021 15:37)

Poprawiony: (piątek, 09 lipca 2021 16:14)