Start Zamówienia Publiczne Wyniki postępowania przetargowego

WYNIKI POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZOP-2411-5/14

Wyniki postępowania przetargowego 2014 r.
 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  ZOP-2411-5/14 na wyposażenie siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.
 

Do publikacji przygotował(a): E.Czyżewska-Topolska

PostAuthorIconWpisany przez "Administrator" M.Chaba

Wpisany: (czwartek, 09 października 2014 20:32)
 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA znak: ZOP-2411-5/14

Wyniki postępowania przetargowego 2014 r.
 
INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA znak: ZOP-2411-5/14 pn: „Wyposażenie nowej siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach" o wyborze najkorzystniejszej oferty o odrzuceniu ofert o wykluczeniu z postępowania.
 

Do publikacji przygotował(a): E.Czyżewska-Topolska

PostAuthorIconWpisany przez "Administrator" M.Chaba

Wpisany: (piątek, 26 września 2014 17:50)

Poprawiony: (piątek, 26 września 2014 18:06)
 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA znak: ZOP-2411-3/14

Wyniki postępowania przetargowego 2014 r.
INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA znak: ZOP-2411-3/14 pn: „Wyposażenie nowej siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach"
 

Do publikacji przygotował(a): E.Czyżewska-Topolska

PostAuthorIconWpisany przez "Administrator" M.Chaba

Wpisany: (wtorek, 22 lipca 2014 20:36)

Poprawiony: (wtorek, 22 lipca 2014 20:41)
 

NFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA znak: ZOP-2411-4/14

Wyniki postępowania przetargowego 2014 r.
 
INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA znak: ZOP-2411-4/14 pn: „Dostawa do siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach sprzętu komputerowego, oprogramowania, urządzeń sieciowych oraz instalacja, konfiguracja systemów i migracja danych ze starego środowiska serwerowego na nowe":
 

PostAuthorIconWpisany przez "Administrator" M.Chaba

Wpisany: (poniedziałek, 07 lipca 2014 15:14)

Poprawiony: (poniedziałek, 07 lipca 2014 15:29)
Więcej…

 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA znak: ZOP-2411-2/14

Wyniki postępowania przetargowego 2014 r.
INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA znak: ZOP-2411-2/14 pn, „Dostawa do siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach sprzętu komputerowego, oprogramowania, urządzeń sieciowych i drukujących oraz instalacja, konfiguracja systemów i migracja danych ze starego środowiska serwerowego na nowe":
 
 

Do publikacji przygotował(a): M.Chaba

PostAuthorIconWpisany przez "Administrator" M.Chaba

Wpisany: (środa, 11 czerwca 2014 14:06)

Poprawiony: (środa, 11 czerwca 2014 14:29)
 

Informacja z postępowania znak: ZOP-2411-3/13 (Budowa siedziby Etap I)

Wyniki postępowania przetargowego 2013 r.

 

Informacja z postępowania znak: ZOP-2411-3/13 prowadzonego pn.: „Budowa siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – Etap I” o wyborze najkorzystniejszej oferty, o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone i o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.


Do publikacji przygotował(a): E.Czyżewska -Topolska

PostAuthorIconWpisany przez "Administrator" M.Chaba

Wpisany: (piątek, 10 maja 2013 15:00)

Poprawiony: (piątek, 10 maja 2013 15:11)
 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wyniki postępowania przetargowego 2007 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w imieniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na obsługę preferencyjnych linii kredytowych finansowanych ze środków WFOŚiGW w Kielcach: LK-1 Ochrona wód i ziemi przed zanieczyszczeniem ściekami, LK-2 Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Bank Ochrony Środowiska S.A.

Oddział w Częstochowie

Al. Jana Pawła II 54

42-217 Częstochowa

PostAuthorIconWpisany przez "Administrator" M.Chaba

Wpisany: (czwartek, 30 grudnia 2010 17:57)