Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2023 r.

aktualizacja Planu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych; w dniu 07.02.2023 nr 2023/BZP 00084835/01/P

Metadane

Data publikacji : 07.02.2023
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ewelina Stępień
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Nowak Wieloosobowe stanowisko ds. technologii Informacyjnej.

Opcje strony

do góry